HEMI DOO koreni i osnivači

NAŠI POČECI

Koreni u porodičoj firmi

Preduzeće HEMI osnovali su Helena i Milutin Knežević 1991. godine. Počeli smo u maloj radionici sa dva radnika i postavili temelje naše dugogodišnje tradicije.

Od tada širimo svoju proizvodnju i postrojenja, osavremenjujemo mašine i upošljavamo sve veći broj radnika, čuvajući pri tom izvorni preduzetnički duh i ambijent porodične firme.

HEMI DANAS

Razvoj zasnovan na tradiciji, saradnji i unapređenju

Hemi danas zauzima lidersku poziciju na domaćem tržištu, proizvodi u objektima površine od preko 2.000m2, i upošljava sve veći broj radnika.

Investicijama u razvoj proizvodnih kapaciteta omogućili smo sopstvenu proizvodnju svih elemenata naših proizvoda čime ostvarujemo konstantan kvalitet ponude i mogućnost prilagođavanja zahtevima naših partnera i tržištima zemlje i regiona.

Radimo na unapređenju interne organizacije i poslovanja i stvaramo stabilne osnove za dalji razvoj i proširenje.

Energiju crpimo iz solarnij izvora

POGLED U BUDUĆNOST

Širenje liderske pozicije

U okviru stalne težnje ka razvoju dalje širimo svoje proizvodne kapacitete, gradimo nove hale i osavremenjavamo proizvodnju.

U susret novim standardima idemo ka potpunoj energetskoj nezavisnosti kako bismo dodatno osigurali stabilnost proizvodnje i unapredili odnos prema životnoj srednini.

Veliki deo energije HEMI danas crpi iz solarnih izvora. Naš sledeći korak u energetskoj tranziciji su električna vozila za dostavu.

POSLOVANJEKONTAKT